Kaple Nejsvětější Trojice


Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice spadá do slohu umělých jeskyní a byla postavena ze strusky, jenž vznikla při tavení železa v bývalých rotavských železárnách.
Ke vzniku kaple se váže tato legenda:
Starý, důstojný mistr pekařský Franz Josef Pinhack chodil denně v pozdním odpoledni přes (Scheibenberg) ke kapli sv.Josefa a pokračoval cestou k místu, kde dnes stojí jeskyně, zpět domů. Při jedné takové procházce ho překvapila velmi silná bouře. I hledal proto útočiště pod borovicí, kde pak udeřil blesk nejen před ním, ale i vedle něho i za ním. Mistr pekařský se modlil a sliboval, že na tomto místě zavěsí svatý obraz, jestliže se zdráv vrátí domů.
Doma se již rodina podivovala nad dlouhou nepřítomností jmenovaného a často ho vyhlížela. Když mistr pekařský dorazil domů, vypravoval o nepohodě a o svém slibu. Slovo dodržel a na strom, pod kterým našel ochranu, připevnil obraz Nejsvětější Trojice. Později zde bylo postaveno i několik dřevěných laviček. Mnozí, kteří tudy procházeli, se zde zastavovali k tichému rozjímání. Místo bylo stále častěji navštěvováno. Pro město Oloví (Bleistadt), obce Libnov (Liebenau), Dolina (Loch), Krajkovou (Gossengrün) a Hřebeny (Hartenberg) se tak stalo malým poutním místem.
V letech 1915 – 1917 za 1.světové války pojal tehdejší olovský farář Georg Marck se štukatérem Josefem Fischerem plán postavit v lese jeskyni ke cti  Nejsvětější Trojice. Sběrem odpadové strusky, z darů a příspěvků se oběma mužům podařilo za neuvěřitelných obětí začít se stavbou jeskyně. Brzy však došly peníze i prostředky, a neustále se stavěly do cesty nové překážky. K tomu ještě Fischer musel narukovat na vojnu. Během této doby pracoval farář Marck s několika věrnými na díle sám. Fischer dostal dovolenku a pomáhal radou i prací při stavbě jeskyně. Bohužel hotové dílo již nespatřil, padl dne 28.září 1915 u Tarnopolu.