Kostel sv. Archanděla Michaela

Současný kostel v Oloví je zasvěcen sv. Archandělu Michaelovi a v současné době není funkční, nebylo tomu samozřejmě vždy. Kostel je postaven v novogotickém slohu stavitelem Emilem Litkou ze Sokolova. Na jeho místě stával v minulosti kostel jiný, který byl z důvodu špatného stavu v roce 1897 zbourán. Stavba současného kostela byla započata položením základního kamene v roce 1901 a v roce 1902 byl kostel vysvěcen.
V kostele se nachází varhany z roku 1668, které byly původem zřejmě z jiného kostela. Kromě hlavního oltáře v kostele byly další čtyři Ukřižování, sv. Anny, Panny Marie a sv. Josefa.
Nejvýznamnější památkou olovského kostela je vzácná gotická socha patřící do okruhu krásných madon z 15. Století. Jak a odkud byla socha do kostela získána však není známo.
Kostel byl administrován do roku 1966, po té kostel spadal pod farnost v Krajkové, po té v Jindřichovicích a poslední farnost, kterou byl kostel administrován byly Kraslice.
V roce 2001 se kostel ocitl v havarijním stavu a byl pro veřejnost uzavřen. V dalších letech byla snaha o opravu kostela a díky soukromým investicím se opravila střech a kostela, otevřen však již nebyl.