Putující rozhledna

Rozhledna nad městem Oloví byla původně vybudována na Boučském vrchu majitelem Svatavských přádelen Josef Schmiegerem. Slavnostního otevření rozhledny  v roce 1896 se bohužel textilní podnikatel nedožil, neboť  byl  zavražděn svým zaměstnancem. Od té doby rozhledna chátrala, až do roku 1913, kdy ji odkoupil od textilního závodu Olovský okrašlovací spolek. Rozhledna byla rozebrána a přemístěna na Šibeniční vrch. Vypuknutím první světové války zájem o rozhlednu upadl a ta opět chátrala, totálně byla zničena za druhé světové války. Poslední dochované fotografie rozhledny pochází z roku 1938.
 V roce 2007 vznikla myšlenka původní rozhlednu obnovit, avšak ne v takové podobě v jaké byla kdysi předtím a to zejména díky přeměně terénu a vzrostlé zeleni.
V roce 2011 započala realizace projektu pro obnovu, kdy město Oloví získalo pozemky pro budoucí stavbu vyhlídkové věže. V témže roce byla vytvořena studie a projekt rozhledny, která dostala název „Cibulka“.
Autorkou projektu rozhledny je Ing.arch.Marcela Plachá.