Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa je připomínkou bývalého hornictví ve městě Oloví. Doba jejího vzniku se datuje do roku 1550. Zasvěcení kaple sv. Josefovi mělo horníky ochraňovat před důlními neštěstími, kterých v té době bylo mnoho.

Kaple v minulém století zcela zchátrala, ale v roce 2004 začla rekonstrukce Olovským okrašlovacím spolkem. Byly rozebrány zbytky obvodového zdiva a kaple byla znovu postavena od základů.

Zajímavostí je, že kameny vyskládané po obvodu kaple tvořící chodníček jsou z původního obvodového zdiva kaple. Původní vzrostlé stromy (javor klen) byly v roce 2011 pokáceny a byla provedena výsadba mladých stromů (javor červený).